Info

Info: Darja Charapova

Mail: contact

In mijn werk laat ik me inspireren door alle schakeringen van de menselijke emotie, steden, natuur, dieren, vormen, kleuren en door het onuitputtelijke rijk van verbeelding.

Mijn aanpak kan verschillen van subtiel symbolisch, tot poëtisch en krachtig, ik zoek in mijn materialen en kleuren naar het juiste balans om het visuele verhaal te vertellen.

Al het werk is gemaakt in analoge technieken waarbij soms een kleine digitale afwerking aan te pas is gekomen. De warmte of koelte van een kleur, een penseelstreek of een structuur in het papier blijft op deze manier goed zichtbaar en brengt het beeld dichterbij, maakt het intenser.

In de zomer van 2011 ben ik afgestudeerd aan de Willem de kooning Academie te Rotterdam. Daar volgde ik 4 jaar lang de voltijd opleiding vormgeving, met de nadruk op Illustratie en behaalde mijn Bachelor of design ( BDes) diploma.

Ik ben beschikbaar voor freelance opdrachten en andere interessante projecten. Mocht u vragen hebben dan kunt u ten alle tijden contact opnemen.

...............................................................................................................

My name is Darja Charapova, I’m an freelance illustrator. In the summer of 2011 I graduated from the Willem de Kooning Academy in Rotterdam and have my Bachelor of Design (BDes) diploma.

In my work I get inspired by all shades of human emotions, cities, nature, animals, shapes, colors and the inexhaustible movement of imagination. My approach can vary from subtle symbolic, to poetic and powerful, I seek in my materials and colors to the right visual balance to the story.

All work is made with analogue techniques, sometimes with a small digital touch. The warmth or coolness of a color, a stroke or a structure in the paper remains visible in this way and bring the image closer, makes it more intense.

I am available for freelance assignments. If you are interrested in my work or want to ask me something, please feel free to contact me any time.


From darja charapova